ESP32 Lesson: Blynk IOT


Platform Blynk IOT mempunyai fungsi baru bagi dashboard pada web bermula dari tahun 2021. Oleh itu, Blynk kini mempunyai paparan mobile apps dan web apps. Platform lain yang juga mempunyai kedua-dua aplikasi adalah Arduino IOT Cloud.

Berikut adalah demo mengawal LED dan membaca Push Button dengan Blynk IOT.

Video dari Idrisz.my


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *