ESP32 Lesson: Blynk


Blynk adalah platform mobile apps yang boleh mengawal pelbagai hardware seperti Arduino, NodeMCU ESP8266, NodeMCU ESP32 dan Raspberry Pi.

Mobile Apps Blynk sangat mudah digunakan namun versi percuma adalah terhad bilangan widget atau features. Sekiranya menggunakan Blynk apps, boleh copy melalui scan QR Code di bawah.

Selain menggunakan Blynk apps, boleh juga membuat apps lain menggunakan Kodular serta Blynk api. Rujukan api di https://blynkapi.docs.apiary.io. Copy block Kodular seperti di bawah.

Berikut adalah demo Blynk app dan Blynk api.

Video dari Cytron Technologies


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *