ESP32 Lesson: Capacitive Touch Read


ESP32 Capacitive Touch pin adalah pin yang dapat mengesan cas elektrik. Ia terdapat perubahan apabila pin disentuh dengan kulit manusia kebiasaannya menggunakan jari. Pin tersebut boleh disambungkan pada capacitive pad.

Berikut adalah video demo capacitive touch read menggunakan jari.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *