ESP32 Lesson: Dot Matrix Display (DMD)


Dot Matrix Display (DMD) module adalah module 32×16 yang besar. Bagi sambungan DMD dengan Arduino, boleh rujuk Arduino Lesson: Dot Matrix Display (DMD). Sambungan DMD ke ESP32 adalah seperti pin di bawah.

Berikut adalah video demo Dot Matrix Display (DMD) 32×16.


9 responses to “ESP32 Lesson: Dot Matrix Display (DMD)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *