ESP32 Lesson: EEPROM


EEPROM adalah tempat simpanan data dalam ESP32. Fungsi nya bagi menyimpan data walaupun ketika tiada bekalan kuasa. EEPROM mempunyai saiz dan jangka hayat yang terhad. EEPROM terhad pada 512 bytes dan boleh di tulis (write cycle) 100,000 kali.

Berikut adalah demo EEPROM ESP32.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *