ESP32 Lesson: Google Sheets using Google Forms


Google Sheets boleh digunakan bagi menyimpan data secara cloud dalam format seperti file Excel. Cara ini menghantar data melalui http Request Google Forms.

Mulakan dengan menghasilkan satu Google Form seperti di atas.

Kemudian pilih Get pre-filled link.

Masukkan jawapan data rekaan pada setiap ruangan jawapan. Selepas itu, pilih Get link dan copy link. Dapatkan contoh link seperti berikut
https://docs.google.com/forms/d/e/xxxxxxxxxx/viewform?usp=pp_url&entry.1501868945=1&entry.1668911952=2&entry.776237686=3&entry.767963295=4
Daripada link asal, gantikan perkataan viewform kepada perkataan formResponse menjadikan link baru seperti berikut
https://docs.google.com/forms/d/e/xxxxxxxxxx/formResponse?usp=pp_url&entry.1501868945=1&entry.1668911952=2&entry.776237686=3&entry.767963295=4

Link yang diperolehi berfungsi seperti API bagi memasukkan data ke dalam Google Forms. Selepas itu boleh paparkan response jawapan di Create spreadsheet.

Hasil response nya dalam format Google Sheets.

Berikut adalah demo membaca sensor BME280 dan menyimpan data di Google Sheets.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *