ESP32 Lesson: IMU Modbus SINDT-485


IMU adalah sensor yang membaca acceleration, angular velocity dan angle. Setiap parameter mempunyai tiga paksi iaitu paksi-x, paksi-y dan paksi-z. Model IMU ini adalah Modbus SINDT-485 yang menggunakan komunikasi RS485. Model ini hampir sama seperti IMU SINDT-TTL.

Berikut adalah demo IMU SINDT-TTL ini.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *