ESP32 Lesson: IMU SINDT-TTL


IMU adalah sensor yang membaca acceleration, angular velocity dan angle. Setiap parameter mempunyai tiga paksi iaitu paksi-x, paksi-y dan paksi-z. Model IMU ini adalah SINDT-TTL yang menggunakan komunikasi UART. Selain model ini, IMU mempunyai model yang menggunakan analog di Arduino IMU.

Berikut adalah demo IMU SINDT-TTL ini.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *