ESP32 Lesson: LoRa E32-TTL


LoRa adalah singkatan bagi Long Range. LoRa adalah teknologi wireless yang diperkenalkan oleh syarikat Semtech. Salah satu module LoRa adalah E32-TTL-100. Contoh mode bagi module ini adalah mode Normal dengan pin MD0 dan MD1 disambungkan pada GND. Module LoRa lain seperti LoRa E95-DTU.

Berikut adalah video demo menghantar dan menerima data melalui LoRa.


One response to “ESP32 Lesson: LoRa E32-TTL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *