ESP32 Lesson: LoRa E95-DTU


LoRa adalah singkatan bagi Long Range. Module LoRa ini adalah E95-DTU. Module ini menukarkan isyarat RS485 kepada isyarat LoRa. Module LoRa lain seperti LoRa E32-TTL-100.

Berikut adalah video demo menghantar dan menerima data melalui LoRa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *