ESP32 Lesson: MCP42010 SPI Potentiometer


MCP42010 adalah chip yang boleh mengubah nilai rintangan iaitu sebagai digital potentiometer. MCP42010 dikawal melalui SPI. Chip ini mempunyai dua channel potentiometer. Interface MCP42010 dengan Arduino boleh rujuk Arduino Lesson: MCP42010 SPI Potentiometer.

Berikut adalah demo menggunakan MCP42010.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *