ESP32 Lesson: Modbus CO2 Sensor


Sensor Modbus CO2 adalah sensor yang dapat mengukur gas Karbon Dioksida (CO2). Sensor ini berbeza dengan Infrared CO2 Sensor kerana sensor ini menggunakan sambungan RS485 dan protocol Modbus. Sensor ini boleh membaca gas CO2 sehingga 5,000 ppm.

Kandungan gas di dalam udara segar terdiri daripada 78% Nitrogen, 21% Oksigen dan hanya 0.03% (sekitar 350ppm) Karbon Dioksida. Udara yang dihembus keluar melalui pernafasan mempunyai 4.5% (45,000ppm) Karbon Dioksida. OSHA menghadkan kepekatan 0.5% (5,000ppm) untuk tempoh yang panjang di tempat kerja.

Berikut adalah demo Sensor Modbus CO2.


2 responses to “ESP32 Lesson: Modbus CO2 Sensor”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *