ESP32 Lesson: Modbus Analog Acquisition


Analog Acquisition adalah alat yang menukarkan bacaan analog kepada digital. Bagi model N4AIA04 ini mempunyai empat channel. Parameter yang boleh dibaca adalah satu channel voltage 0-5V, satu channel voltage 0-10V dan dua channel current 4-20mA. Komunikasi nya menggunakan Modbus RS485. Kegunaan alat ini contohnya menambah bilangan bacaan analog input bagi ESP32 yang hanya boleh membaca voltage 0-3.3V sahaja.

Berikut adalah demo N4AIA04.


2 responses to “ESP32 Lesson: Modbus Analog Acquisition”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *