ESP32 Lesson: Modbus Soil pH


Sensor Modbus Soil pH ini boleh membaca parameter pH bagi tanah. Sensor ini boleh mambaca dari pH 3 – pH 9. Resolution nya adalah 0.1. Sensor lain bagi tanah adalah Soil Moisture.

Berikut adalah demo Sensor Modbus Soil pH.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *