ESP32 Lesson: OTA Programming


OTA adalah singkatan bagi Over-The-Air programming. Ini adalah kelebihan microcontroller yang mempunyai wifi iaitu kemakini firmware secara wireless tanpa menggunakan serial port.

Di dalam example ESP32 mempunyai dua cara OTA.

  1. Basic OTA – over-the-air melalui Arduino IDE.
  2. Web Updater OTA – over-the-air melalui web browser.

Bagi pertama kali sebelum ESP32 mempunyai fungsi OTA, firmware perlu dimasukkan melalui serial port terlebih dahulu. Sebarang aplikasi projek boleh dimasukkan Basic OTA ataupun Web Updater OTA.

Cara Basic OTA adalah upload program melalui Arduino IDE, namun tidak menggunakan Serial port, sebaliknya menggunakan Network port yang mempunyai nombor IP Address.

Cara OTA Web Updater Basic adalah upload file program melalui web browser yang dibuka pada link IP Address nya. File yang di upload adalah berupa file .bin yang boleh di export dari Arduino IDE.

Berikut adalah demo kemaskini firmware LED Blinking melalui Basic OTA dan Web Updater OTA.

Video Basic OTA

Video OTA Web Updater


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *