ESP32 Lesson: Send Email using IFTTT & Webhooks


IFTTT Gmail membolehkan apps menghantar e-mail ke alamat e-mail yang lain. Bagi menghubungkan Gmail, dua servis digunakan iaitu IFTTT dan Webhooks. ESP32 hanya perlu menghantar http Post.

Berikut adalah demo menghantar Email menggunakan IFTTT.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *