ESP32 Lesson: Send SMS using IFTTT & Webhooks


IFTTT Android SMS membolehkan apps menghantar SMS ke nombor telefon yang lain. Bagi menghubungkan Messages, dua servis digunakan iaitu IFTTT dan Webhooks. ESP32 hanya perlu menghantar http Post.

Berikut adalah demo menghantar SMS menggunakan IFTTT tanpa menggunakan GSM Modem.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *