ESP32 Lesson: Sensor SHT1x with Web Server


SHT1x adalah sensor untuk membaca suhu (temperature) dan kelembapan (humidity) sama seperti sensor DHT22. SHT1x menggunakan dua pin iaitu data dan clock. Namun signal nya berbeza dengan signal I2C. Juga perlu di pasang pull-up pada pin data.

Accuracy (ketepatan) bacaan sensor

  • SHT10 adalah 0.5 degC bagi suhu dan 4.5% bagi kelembapan.
  • SHT11 adalah 0.4 degC bagi suhu dan 3% bagi kelembapan.
  • SHT15 adalah 0.3 degC bagi suhu dan 2% bagi kelembapan.

Contoh ini memaparkan bacaan temperature dan humidity pada TFT Display dan Web Server.


One response to “ESP32 Lesson: Sensor SHT1x with Web Server”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *