ESP32 Lesson: TFT LCD 0.96 inch


TFT LCD 0.96″ ini mempunyai pixel 160×80. Display ini menggunakan controller ST7735. TFT LCD yang kecil ini boleh dipasang pada projek yang hanya memerlukan paparan yang kecil.

Berikut adalah demo TFT LCD 0.96″.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *