ESP32 Lesson: Ultrasonic Parking Sensor


Ultrasonic Parking Sensor adalah satu alat bagi mengesan kehadiran kereta melalui ultrasonic. Bagi contoh parking sensor ini, ia boleh dibaca melalui sambungan RS485.

Berikut adalah demo Ultrasonic Parking Sensor.


One response to “ESP32 Lesson: Ultrasonic Parking Sensor”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *