ESP32 Lesson: Web Server

July 17th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
arrow   |   No Commentsarrow

ESP32 yang mempunyai build-in wifi boleh berfungsi sama ada mode Access Point (AP) atau Station (Sta). Bagi sambungan menggunakan Access Point, ESP32 tidak memerlukan router wifi sebaliknya ESP32 sendiri yang akan mewujudkan SSID dan password. Bagi sambungan menggunakan Station, ESP32 akan sambung melalui SSID yang tersedia oleh router.

Berikut adalah contoh memaparkan dan mengawal relay melalui ESP32 Web Server. Source code ini mempunyai kedua-dua cara iaitu mode AP dan Sta.

Arduino Source Code

Leave a Reply

What is 6 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)