ESP32 Lesson: Web Socket


Web Socket adalah komunikasi antara server dan client secara dua hala dan realtime. Ia berbeza dengan komunikasi HTTP yang hanya client membuat request kepada server. Web Socket dihasilkan oleh Ian Hickson of Google pada tahun 2008.

Berikut adalah contoh penghantaran data melalui web socket.


2 responses to “ESP32 Lesson: Web Socket”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *