ESP32 Lesson: Wifi Functions


Asas penggunaan controller ESP32 adalah bagi menggunakan kemudahan wifi. Beberapa fungsi asas bagi wifi menggunakan ESP32 adalah seperti wifi mode, sambungan ke wifi network, status wifi dan scan wifi network. Pada wifi mode, ESP32 boleh berfungsi sebagai Wifi Station (STA), Wifi Access Point (AP) atau kedua-duanya serentak. ESP32 juga boleh scan network yang terdapat di kawasan tersebut.

Contoh operasi ESP32 sebagai Station Mode seperti di bawah.

Contoh operasi ESP32 sebagai Access Point Mode seperti di bawah.

Berikut adalah demo menggunakan ESP32 Wifi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *