ESP32 Lesson: Wifi Manager


Wifi Manager adalah fungsi bagi memasukkan setting wifi iaitu SSID dan Password. Pada kebiasaannya, SSID dan Password bagi wifi telah dimasukkan dan ditetapkan di dalam program NodeMCU ESP8266 atau ESP32. Sekiranya berlaku penukaran SSID atau Password, perlu memprogram semula melalui Arduino IDE.

Pada ketika wifi manager berfungsi, ESP32 akan berfungsi sebagai Access Point (AP Mode). Setting SSID dan Password wifi akan disimpan di dalam EEPROM. Apabila permulaan program ESP32, ia akan membaca semula setting dan akan cuba membuat sambungan wifi secara terus tanpa memasuki AP Mode.

Berikut adalah demo menggunakan Wifi Manager.


3 responses to “ESP32 Lesson: Wifi Manager”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *