ESP32 Lesson: Wifi Manager

May 16th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
arrow   |   No Commentsarrow

Wifi Manager adalah fungsi bagi memasukkan setting wifi iaitu SSID dan Password. Pada kebiasaannya, SSID dan Password bagi wifi telah dimasukkan dan ditetapkan di dalam program NodeMCU ESP8266 atau ESP32. Sekiranya berlaku penukaran SSID atau Password, perlu memprogram semula melalui Arduino IDE.

Pada ketika wifi manager berfungsi, ESP32 akan berfungsi sebagai Access Point (AP Mode). Setting SSID dan Password wifi akan disimpan di dalam EEPROM. Apabila permulaan program ESP32, ia akan membaca semula setting dan akan cuba membuat sambungan wifi secara terus tanpa memasuki AP Mode.

Berikut adalah demo menggunakan Wifi Manager.

Arduino Source Code

Leave a Reply

What is 11 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)