ESP32 Project: Clock Signboard DMD (32X16)


Clock Signboard 32X16 adalah jam digital yang di paparkan pada Dot Matrix Display (DMD). Projek ini menggunakan DMD P10 32X16. Selain ia memaparkan masa, tarikh dan hari, projek ini juga memaparkan waktu solat yang diperolehi daripada api.azanpro.com. Zone waktu solat nya ditukar melalui web server.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek ESP32 Clock Signboard DMD (32X16) seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
2 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
3 DMD P10 DMD 1
4 NodeMCU ESP32 ESP32 1
5 PCB 1 layer PCB 1
6 Terminal Block 2 Way PWR 1
7 Voltage Regulator 5V TO252 (DPAK) 7805 1

Harga projek ESP32 Clock Signboard DMD (32X16) adalah RM520 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


2 responses to “ESP32 Project: Clock Signboard DMD (32X16)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *