ESP32 Project: IOT Bil Monitoring


IOT Bil Monitoring adalah tambahan kepada projek IOT Energy Monitoring. Selain daripada memantau penggunaan elektrik, projek ini juga memantau penggunaan air. Bagi bacaan elektrik, paparan adalah bacaan Kuasa (Power) unit W dan  bacaan Tenaga (Energy) unit kWh. Manakala bagi bacaan air, paparan adalah bacaan Aliran (Flow) unit m3/h dan bacaan Isipadu (Volume) unit m3. Bacaan di simpan di dalam MySQL.

Bacaan IOT Bil Monitoring boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/bil.php. Berdasarkan penggunaan elektrik di kirakan harga mengikut kWh dan berdasarkan penggunaan air di kirakan harga mengikut m3.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Berikut adalah demo nya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *