ESP32 Project: IOT Environment Humidity Temperature


IOT Environment Humidity Temperature adalah projek yang mempunyai fungsi sama seperti projek IOT Humidity Temperature. Perbezaan hanya pada jenis sensor yang digunakan dengan parameter yang sama iaitu menghantar bacaan humidity dan suhu ke internet. Data disimpan di dalam hosting dalam bentuk MySQL. Bacaan IOT Modbus Humidity Temperature boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/humidity-temperature.php. Bagi versi Raspberry Pi, boleh rujuk RPi IOT Humidity Temperature.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek ESP32 IOT Environment Humidity Temperature seperti berikut.
No Component Label Unit
1 022 PCB TTGO Four Input (81mm X 45mm) PCB 1
2 Buzzer-PCB Mount Buzzer 1
3 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
4 DC Jack Female DC Jack Female 1
5 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
6 IC MAX485 SOIC MAX485 1
7 Mosfet BSS123 SOT23 Q1 1
8 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
9 Resistor SMD0805 0.125W 120 R3 1
10 Resistor SMD0805 0.125W 1K R1 1
11 Resistor SMD0805 0.125W 20K R2, R4 2
12 RS485 Temperature Humidity Transmitter RS485 1
13 Straight Female Header 1X40 TTGOD 1
14 Terminal Block 2 Way RS485 1
15 Terminal Block 2 Way PWR 1
16 TTGO T-Display ESP32 TTGOD 1
17 Voltage Regulator 5V TO252 (DPAK) 7805 1

Harga projek ESP32 IOT Environment Humidity Temperature adalah RM610 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


One response to “ESP32 Project: IOT Environment Humidity Temperature”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *