ESP32 Project: IOT Gas CO2


IOT Gas CO2 adalah projek yang membaca sensor Infrared CO2, kemudian menghantar bacaan kandungan gas Karbon Dioksida ke internet. Data disimpan di dalam hosting dalam bentuk MySQL. Bacaan IOT Gas CO2 boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/gas-co2.php

Gas Karbon Dioksida boleh meningkat dari asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, asap kenderaan bermotor serta pengurangan habitat flora. Kesan peningkatan gas Karbon Dioksida adalah menghalang pembebasan haba dari permukaan bumi ke atmosfera, seterusnya meningkatkan suhu bumi.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek ESP32 IOT Gas CO2 seperti berikut.
No Component Label Unit
1 022 PCB TTGO Four Input (81mm X 45mm) PCB 1
2 Buzzer-PCB Mount Buzzer 1
3 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
4 DC Jack Female DC Jack Female 1
5 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
6 Infrared CO2 Sensor IN1 1
7 Mosfet BSS123 SOT23 Q1 1
8 PCB Connector Header (Right) 3 Ways IN1 1
9 PCB Connector Housing 3 Ways IN1 1
10 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
11 Resistor SMD0805 0.125W 1K R1 1
12 Terminal Block 2 Way PWR 1
13 Terminal Pin IN1 3
14 TTGO T-Display ESP32 TTGOD 1
15 Voltage Regulator 5V TO252 (DPAK) 7805 1

Harga projek ESP32 IOT Gas CO2 adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *