ESP32 Project: IOT GPS Tracker

September 22nd, 2019  Posted at   Project ESP32
arrow   |   No Commentsarrow

IOT GPS adalah projek yang memantau kedudukan latitude dan longitude melalui IOT. Bacaan GPS dihantar ke server melalui sambungan 3G atau 4G. Kemudian peta lokasi boleh dilihat melalui mobile apps. Bacaan GPS juga boleh dilihat di web http://shahrulnizam.com/iot/gps.php

Selain itu, jika limit suis ditekan juga SMS akan menghantar kedudukan melalui link untuk dibuka melalui Google Maps. Kelebihan projek IOT GPS adalah mempunyai sambungan mobile internet berbanding sms seperti projek Child / Device GPS Tracker dan Car GPS Tracker.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek IOT GPS Tracker adalah RM1200 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 15 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)