ESP32 Project: IOT GPS Tracker

IOT GPS Tracker adalah projek yang memantau kedudukan latitude dan longitude melalui IOT. Bacaan GPS dihantar ke server melalui sambungan 3G atau 4G. Kemudian peta lokasi boleh dilihat melalui mobile apps. Bacaan GPS juga boleh dilihat di web http://shahrulnizam.com/iot/gps.php

Selain itu, jika limit suis ditekan juga SMS akan menghantar kedudukan melalui link untuk dibuka melalui Google Maps. Kelebihan projek IOT GPS Tracker adalah mempunyai sambungan mobile internet berbanding sms seperti projek Child / Device GPS Tracker dan Car GPS Tracker.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *