ESP32 Project: IOT GPS Tracker


IOT GPS Tracker adalah projek yang memantau kedudukan latitude dan longitude melalui IOT. Bacaan GPS dihantar ke server melalui sambungan 3G atau 4G. Kemudian peta lokasi boleh dilihat melalui mobile apps. Bacaan GPS juga boleh dilihat di web http://shahrulnizam.com/iot/gps.php

Selain itu, jika limit suis ditekan juga SMS akan menghantar kedudukan melalui link untuk dibuka melalui Google Maps. Kelebihan projek IOT GPS Tracker adalah mempunyai sambungan mobile internet berbanding sms seperti projek Child / Device GPS Tracker dan Car GPS Tracker.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek ESP32 IOT GPS Tracker seperti berikut.
No Component Label Unit
1 069 PCB ESP32 Cube Servo (81mm X 60mm) PCB 1
2 Buzzer-PCB Mount Buzzer 1
3 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
4 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
5 GSM SIM5320 3G GD02 1
6 Micro Switch IN1 1
7 Mosfet BSS123 SOT23 Q1 1
8 NodeMCU ESP32 ESP32 1
9 OLED OLED 1
10 PCB Connector Header (Right) 3 Ways IN1 1
11 PCB Connector Header (Right) 4 Ways GD02 1
12 PCB Connector Housing 3 Ways IN1 1
13 PCB Connector Housing 4 Ways GD02 1
14 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
15 Push Button SMD 4 pin 6x6x4.3 PB 1
16 Resistor SMD1206 0.25W 1K R1 1
17 Straight Female Header 1X40 ESP32 1
18 Terminal Block 2 Way PWR 1
19 Terminal Pin GD02 4
20 Terminal Pin IN1 3
21 Voltage Regulator 5V TO252 (DPAK) 7805 1

Harga projek ESP32 IOT GPS Tracker adalah RM1300 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *