ESP32 Project: IOT GPS Tracker

IOT GPS adalah projek yang memantau kedudukan latitude dan longitude melalui IOT. Bacaan GPS dihantar ke server melalui sambungan 3G atau 4G. Kemudian peta lokasi boleh dilihat melalui mobile apps. Bacaan GPS juga boleh dilihat di web http://shahrulnizam.com/iot/gps.php

Selain itu, jika limit suis ditekan juga SMS akan menghantar kedudukan melalui link untuk dibuka melalui Google Maps. Kelebihan projek IOT GPS adalah mempunyai sambungan mobile internet berbanding sms seperti projek Child / Device GPS Tracker dan Car GPS Tracker.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek IOT GPS Tracker adalah RM1300 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.