ESP32 Project: IOT Water EC with MQTT, Telegram & Blynk

IOT Water EC with MQTT, Telegram & Blynk adalah projek yang memantau bacaan EC dan temperature, kemudian boleh menggunakan tiga medium iaitu MQTT, Telegram dan Blynk. Setting nya melalui web server. Sekiranya tidak menggunakan mana-mana medium, boleh dikosongkan setting bagi medium tersebut.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

[php_everywhere instance=”18811″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.