ESP32 Project: LoRa Humidity Temperature


LoRa Humidity Temperature adalah projek yang membaca sensor DHT22. Bacaan sensor pada bahagian Node di kawasan yang tiada liputan wifi. Bacaan sensor tersebut dihantar kepada Gateway melalui wireless LoRa. Wireless LoRa bagi module ini boleh menghantar data sejauh 800m kawasan lapang. Kemudian Gateway yang menerima data akan menghantar bacaan humidity dan suhu ke internet. Data disimpan di dalam Google Sheets. Bacaan parameter ini sama seperti projek ESP32 IOT Humidity Temperature.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek LoRa Humidity Temperature seperti berikut.
No Component Label Unit
1 102 TTGOL Three Input (69mm X 45mm) PCB 2
2 LiPo Rechargeable Battery 3.7V 1300mAH BAT 1
3 PCB Connector Header (Right) 2 Ways PWR 1
4 PCB Connector Header (Right) 2 Ways BAT 1
5 PCB Connector Header (Right) 3 Ways IN1 1
6 PCB Connector Housing 3 Ways IN1 2
7 Sensor DHT22 IN1 1
8 Terminal Pin IN1 6
9 TTGO ESP32 LoRa32 TTGOL 2

Harga projek LoRa Humidity Temperature adalah RM930 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *