ESP32 Project: NFC Cashless System

ESP32 NFC Cashless System m adalah projek yang membaca nilai duit di dalam database. Sistem boleh menambah nilai atau membayar duit mengikut unik ID pada NFC. Operasi dilakukan melalui mobile apps dan setiap transaksi akan diberitahu melalui telegram bot. Juga terdapat rekod transaksi pada laman web. Projek ini juga menggunakan NodeRED bagi MQTT dan Telegram. Projek ini hampir sama seperti projek PIC NFC Payment System.

Senarai komponen projek ESP32 NFC Cashless System seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Mifare RC522 NFC 1
2 NodeMCU ESP32 ESP32 1
3 OLED OLED 1

Harga projek ESP32 NFC Cashless System adalah RM150 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Replies to “ESP32 Project: NFC Cashless System”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.