ESP32 Project: Password Door Access


ESP32 Password Door Access adalah projek security untuk menghidupkan relay bagi membuka pintu. Pintu hanya boleh dibuka dengan memasukkan password yang betul.

Masa, tarikh dan hari dipaparkan secara automatik sekiranya terdapat sambungan wifi. Bagi versi PIC, boleh rujuk PIC Project: Password Door Access dan versi Arduino, boleh rujuk Arduino Project: Password Door Access.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek ESP32 Password Door Access seperti berikut.
No Component Label Unit
1 027 PCB TTGO Door Access (100mm X 85mm) PCB 1
2 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
3 DC Jack Female DC Jack Female 1
4 Diode SMD1206 1N4001 D1-D2 2
5 IC PCF8574T SOIC PCF8574 1
6 Keypad 4X4 Keypad 1
7 LED SMD Red 3.2mm X 1.6mm LED1 1
8 Mosfet BSS123 SOT23 Q1 1
9 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 6
10 Relay 12V SPDT RLY 1
11 Resistor SMD0805 0.125W 10K R1-R4 4
12 Resistor SMD0805 0.125W 10K R12 1
13 Resistor SMD0805 0.125W 1K R9 1
14 Resistor SMD0805 0.125W 330 R5-R8 4
15 Terminal Block 2 Way PWR 1
16 Terminal Block 3 Way OUT 1
17 TTGO T-Display ESP32 TTGOD 1
18 Voltage Regulator 5V TO252 (DPAK) 7805 1

Harga projek ESP32 Password Door Access adalah RM380 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *