ESPresso Project: Kompas Kiblat (Qibla Compass)

January 9th, 2017  Posted at   Project ESPresso Lite
arrow   |   1 Commentarrow

Kompas Kiblat adalah projek yang menunjukkan arah kiblat berdasarkan kedudukan di bandar-bandar di Malaysia. Projek ini menggunakan sensor HMC6343 untuk menentukan arah dari Utara. Selain itu, ia mendapatkan waktu solat melalui wifi menggunakan API dari api.azanpro.com. Projek ini tidak mempunyai GPS seperti Projek GPS Kompas Kiblat.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Harga projek Kompas Kiblat adalah RM1600 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

One Response to “ESPresso Project: Kompas Kiblat (Qibla Compass)”

  1. Nana says:

    Total harga?

Leave a Reply

What is 5 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)