ESPresso Project: Kompas Kiblat

January 9th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

Kompas Kiblat adalah projek yang menunjukkan arah kiblat berdasarkan kedudukan di bandar-bandar di Malaysia. Projek ini menggunakan sensor HMC6343 untuk menentukan arah dari Utara. Selain itu, ia mendapatkan waktu solat melalui wifi menggunakan API dariĀ api.azanpro.com.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Harga projek Kompas Kiblat adalah RM1400 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “ESPresso Project: Kompas Kiblat”

  1. Nana says:

    Total harga?

Leave a Reply

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)