ESPresso Project: Kompas Kiblat (Qibla Compass)


Kompas Kiblat adalah projek yang menunjukkan arah kiblat berdasarkan kedudukan di bandar-bandar di Malaysia. Projek ini menggunakan sensor HMC6343 untuk menentukan arah dari Utara. Selain itu, ia mendapatkan waktu solat melalui wifi menggunakan API dari api.azanpro.com. Projek ini tidak mempunyai GPS seperti Projek GPS Kompas Kiblat.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek Kompas Kiblat seperti berikut.
No Component Label Unit
1 DC Jack Female DC Jack Female 1
2 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
3 Push Button 4 pin 6x6x1 PB1-PB4 4
4 Sensor HMC6343 HMC6343 1
5 Terminal Block 2 Way DC 1
6 TTGO T-Display ESP32 TTGO 1

Harga projek Kompas Kiblat adalah RM1900 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


3 responses to “ESPresso Project: Kompas Kiblat (Qibla Compass)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *