Experiment: Detect AC Source

January 6th, 2016  Posted at   Elektronik
arrow   |   1 Commentarrow

Detect AC Source

Cara untuk microcontroller membaca ada atau tiada bekalan AC. Cara mudah pertama adalah dengan menggunakan AC relay. Apabila terdapat bekalan AC, relay akan hidup manakala apabila tiada bekalan AC, relay akan mati. Cara ini saya pernah guna untuk ProjekĀ Power Failure Notification. Namun, AC Relay ini bersaiz besar.

Cara lain ini, saya menguji bagi menggunakan optocoupler. Optocoupler mengasingkan voltage input dan voltage output. Input optocoupler mempunyai jenis yang hanya satu arah atau kedua-dua arah. Contoh satu arah adalah PC817. Contoh kedua-dua arah adalah SFH620A.

PC817 pin out

PC817 pin out

SFH620A pin out

SFH620A pin out

Skematik untuk detect AC source.

Schematic Detect AC Source

Video demo nya adalah seperti berikut.

One Response to “Experiment: Detect AC Source”

Leave a Reply to Ahmad Fazli Ismail

What is 15 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)