Sekitar JomLaunch3 2016

May 30th, 2016  Posted at   Peribadi
arrow   |   No Commentsarrow

Jomlaunch 2016 1

Pada 28 Mei 2016 berlangsungnya JomLaunch 3 di Auditorium FTSM, UKM Bangi, Selangor. JomLaunch ketiga ini dianjurkan oleh Komuniti Pembangun IT Jomweb dan Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumiputera Malaysia (NEF). JomLaunch adalah acara bagi individu atau syarikat menunjukkan projek dalam pembangunan ICT.

Jomlaunch 2016 2

Satu projek yang saya tunjuk adalah IOT Switch, menggunakan program PIC, Arduino, Android, php dan MySQL.

Jomlaunch 2016 3

Leave a Reply

What is 13 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)