Kodular Lesson: http Request


OpenWeatherMap adalah API bagi mendapatkan keadaan cuaca semasa mengikut lokasi latitude dan longitude. Setelah membuat http request pada API, response nya perlu ditukarkan mengikut maklumat dalam bentuk JSON.

Berikut adalah Kodular blocks nya.

Berikut adalah demo mendapatkan info cuaca melalui OpenWeatherMap API.


One response to “Kodular Lesson: http Request”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *