Kodular Lesson: Telegram Bot


Platform Kodular juga boleh menjalankan TelegramBot. Pada asasnya, Kodular tidak mempunyai block untuk MQTT. Ia perlu ditambah dengan extension daripada link https://community.kodular.io/t/free-telegram-bot-api-extension/95706.

Berikut adalah Kodular blocks nya.

Berikut adalah demo menghantar dan menerima Telegram daripada Kodular.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *