Kodular Lesson: TextToSpeech


TextToSpeech adalah function yang boleh menukarkan perkataan kepada suara. Contohnya smartphone akan mengeluarkan suara apabila button di tekan atau digoncangkan.

Berikut adalah Blocks nya.

Download APK file.
Download Kodular file.
Berikut adalah demo TextToSpeech.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *