Maple: Curve Fitting


Curve Fitting adalah cara mendapatkan persamaan matematik daripada data-data. Data-data contohnya diperolehi melalui  eksperimen dan data tersebut perlu ditukarkan kepada persamaan. Oleh itu, dengan menggunakan software Maple, mendapatkan persamaan sangat mudah. Contohnya data-data daripada current sensor di bawah perlu mencari persamaan matematiknya.

Current In (A) Voltage Out (V)
-3.00 1.95
-2.50 2.17
-2.00 2.18
-1.50 2.34
-1.00 2.42
-0.50 2.49
0.00 2.50
0.50 2.57
1.00 2.65
1.50 2.80
2.00 2.84
2.50 3.05
3.00 3.08

Daripada data-data samaada boleh mendapatkan satu persamaan sahaja dengan semua data ataupun boleh dipecahkan kepada dua persamaan untuk current positif dan current negatif. Cara kira di dalam Maple adalah seperti di bawah.

Bagi setiap satunya, apabila ditekan Enter, akan keluar curve fitting assistant untuk plot data. Disini boleh lihat gambaran data-data dan plot yang paling hampir dengan data-data tersebut. Gambarnya adalah di bawah.


4 responses to “Maple: Curve Fitting”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *