Mechatronic Project: IOT Hand Robot


Projek IOT Hand Robot adalah projek yang bergerak seperti satu tangan. Pergerakan setiap servo menggunakan mobile apps yang berhubung menggunakan MQTT. Keseluruhannya menggunakan enam servo iaitu lima servo untuk jari dan satu servo untuk pergelangan tangan.

Senarai komponen projek IOT Hand Robot seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Mekanikal Hand Robot Mekanikal 1
2 TTGO T-Display ESP32 TTGOD 1

Harga projek IOT Hand Robot adalah RM3100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *