Maple: Menyelesaikan Persamaan Garis Lurus


Persamaan garis lurus boleh terhasil daripada dua titik. Persamaan garis lurus adalah polinomial yang mempunyai kuasa terbesar satu. Persamaan garis lurus di tulis dalam persamaan matematik adalah y=ax+b. Menyelesaikan persamaan garis lurus misalnya mendapatkan persamaan diantara dua titik iaitu titik A ( x[1], y[1]) dan titik B (x[2], y[2]). Bagi menyelesaikan masalah ini secara malas dan cepat, boleh menggunakan software Maple. Contoh penyelesaiannya adalah seperti berikut.

Contoh di atas misalnya menukarkan julat dari 0-1023 kepada 1250-20000 iaitu menghubungkan dua titik antara (0, 1250) dan (1023, 20000). Pertama sekali, kedua-dua titik tersebut mestilah menepati persamaan y=ax+b. Jadi persamaan eq1 adalah memasukkan nilai titik A dan persamaan eq2 adalah memasukkan nilai titik B.

eq3 adalah menyamakan nilai b sebagai perkara rumus pada eq1 dan eq2. Setelah menyamakan nilai b, hanya nilai a yang wujud dalam eq3. Oleh itu, nilai a boleh diperolehi dengan menyelesaikan eq3. Setelah dapat nilai a, nilai b pula boleh diperolehi dengan meyelesaikan eq1 atau eq2. Hasilnya adalah seperti di bawah.

Persamaan inilah yang saya gunakan dalam program PWM dimana saya menukarkan nilai ADC dari 0-1023 kepada frequency 1250-20000Hz. Oleh itu, persamaannya adalah frequency = 18.3285 x + 1250.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *