Maple: Menyelesaikan Persamaan Garis Tidak Lurus


Hubungan input dan output adakalanya tidak lurus. Melalui dua titik, bukan sahaja garis lurus boleh dihasilkan malah juga hubungan garis tidak lurus yang mempunyai nilai kuasa bukan satu. Contoh persamaan matematik adalah y=axn+b. Menyelesaikan persamaan ini misalnya mendapatkan persamaan diantara dua titik A (x[1], y[1]) dan titik B (x[2], y[2]) dengan nilai kuasa n. Penyelesaian menggunakan software Maple adalah seperti berikut.

Contoh di atas misalnya menukarkan julat 0-1023 kepada 400-2000 dengan nilai kuasa pembolehubah adalah 1.5. Seperti persamaan garis lurus yang mempunyai dua titik, kedua-dua titik ini mestilah menepati persamaan y=axn+b. Penyelesaiannya adalah sama dengan penyelesaian persamaan garis lurus.

Persamaan eq1 adalah memasukkan nilai titik A dan persamaan eq2 adalah memasukkan nilai titik B. Persamaan eq3 adalah menyamakan nilai b dalam eq1 dan eq2. Hasilnya adalah sepeti di bawah.

Contoh hubungannya adalah menukarkan nilai ADC dari 0-1023 kepada current 4.00-20.00mA. Oleh itu, persamaannya adalah current = 0.0489 a1.5 + 400.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *