NodeMCU Project: Blynk IOT Street Light


Blynk IOT Street Light adalah projek yang mengesan kerosakan lampu jalan. Lampu dihidupkan menggunakan relay dan akan mengukur arus lampu menggunakan current sensor ASC712.

Ketika relay hidup dan sepatutnya terdapat bacaan arus, namun tiada bacaan arus menandakan lampu tidak menyala. Kemudian sistem akan menghantar pemberitahuan nombor lampu yang tidak menyala melalui aplikasi Blynk.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek NodeMCU Blynk IOT Street Light seperti berikut.
No Component Label Unit
1 006 PCB NodeMCU Relay Access (65mm X 48mm) PCB 8
2 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 16
3 Diode SMD1206 1N4001 D1-D2 16
4 IC ACS712 SOIC ACS712 8
5 LED SMD Red 3.2mm X 1.6mm LED 8
6 Mosfet BSS123 SOT23 Q1 8
7 NodeMCU ESP8266 V2 NodeMCU 8
8 Push Button 4 pin 6x6x1 PB 8
9 Relay 12V SPDT RLY 8
10 Resistor SMD1206 0.125W 10K R2 8
11 Resistor SMD1206 0.25W 1K R1 8
12 Serial RGB LED RGB 8
13 Terminal Block 2 Way OUT 8
14 Terminal Block 2 Way PWR 8
15 Terminal Block 2 Way IN 8
16 Voltage Regulator 5V SOT223 7805 8

Harga projek NodeMCU Blynk IOT Street Light adalah RM1600 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


2 responses to “NodeMCU Project: Blynk IOT Street Light”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *