NodeRED Lesson: Web Socket


Web Socket adalah komunikasi masa nyata (real time) dan dua hala (bidirectional) diantara client dan server. Protocol ini berbeza dengan http kerana client hanya membuat request kepada server hanya sekali. Setelah sambungan dilakukan, komunikasi dua hala boleh di lakukan dengan lebih pantas.

Bagi melihat contoh websocket diantara NodeRED dan Javascript, rujuk Javascript Websocket. Berikut adalah video demo menggunakan websocket.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *