January 5th, 2017  Posted at   Lesson ESPresso
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

January 5th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

LED adalah komponen paling asas untuk digunakan. LED boleh mengeluarkan cahaya apabila dibekalkan voltage. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 1 perintang 330Ω dan 1 LED boleh mengawal ON/OFF iaitu mematikan dan menghidupkan LED. Bagi program LED menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LED.

Read more… »

January 4th, 2017  Posted at   Lesson Web
arrow   |   No Commentsarrow

PHPExcel adalah php code untuk read, write dan create Excel document. Code nya boleh download di phpexcel.codeplex.com. File yang penting nya di dalam folder Classes.

Permulaan untuk hasilkan file Excel.

Read more… »

December 31st, 2016  Posted at   Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

December 16th, 2016  Posted at   Peribadi
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »