September 20th, 2010  Posted at   Pengetahuan Am
arrow   |   20 Commentsarrow

PLC adalah singkatan bagi Programmable Logic Controller. PLC adalah digital computer yang digunakan untuk melakukan automation seperti kawalan mesin di kilang dan industri. PLC diperkenalkan pada 1960-an. Sebelum PLC di cipta, kawalan, turutan dan logik menggunakan ratusan ataupun ribuan relay dan timer.

Read more… »

September 18th, 2010  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   24 Commentsarrow

UART adalah singkatan bagi Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Address yang terlibat dalam UART Module adalah TXSTA, RCSTA dan SPBRG.

Read more… »

September 3rd, 2010  Posted at   Project PIC

Simple Digital Clock 2

Read more… »

August 30th, 2010  Posted at   Lesson PIC
, arrow   |   80 Commentsarrow

DC Motor adalah motor elektrik yang menggunakan arus terus (DC – Direct Current). DC Motor mempunyai dua terminal sahaja. Motor akan berpusing apabila dua terminal tersebut diberikan voltan mengikut keperluannya misalnya 12V. Arah pusingannya pula bergantung kepada polarity bekalan.

Read more… »

August 27th, 2010  Posted at   Project PIC

Sistem Angka Giliran 2

Read more… »