May 16th, 2012  Posted at   Project PIC
arrow   |   39 Commentsarrow

GSM Distribution Board 2

Read more… »

May 15th, 2012  Posted at   Project PIC

GSM Solar Monitoring adalah projek yang mengukur voltage dan current bagi solar panel. Voltage yang di ukur ketika open circuit manakala current yang di ukur ketika short circuit di mana kedua-dua parameter ini di perlukan dalam sistem solar.

Read more… »

May 10th, 2012  Posted at   Elektronik

Multiplexer dan demultiplexer boleh digunakan untuk menambah input atau output PIC pin. Misalnya PIC16 hanya mempunyai satu UART iaitu satu TX dan satu RX. Bagi menggunakan lebih daripada satu UART boleh menggunakan multiplexer dan demultiplexer.

Read more… »

May 7th, 2012  Posted at   Lesson PIC

MAX7219 Dot Matrix

Read more… »

May 2nd, 2012  Posted at   Project PIC

GSM Temperature Monitoring 2

Read more… »