April 18th, 2012  Posted at   Lesson ChipKIT
arrow   |   3 Commentsarrow

LCD HD44780 adalah character LCD yang biasa digunakan. Interface LCD HD44780 dengan PIC boleh rujuk PIC Lesson: LCD HD44780.

Read more… »

April 16th, 2012  Posted at   Lesson ChipKIT

LCD Nokia 3310 adalah Graphic LCD dengan pixel 84X48. Interface LCD Nokia 3310 dengan PIC boleh rujuk PIC Lesson: LCD Nokia 3310.

Read more… »

March 28th, 2012  Posted at   Lesson ChipKIT
arrow   |   2 Commentsarrow

Jika menggunakan PIC biasa, sangat sukar untuk mempunyai lebih daripada satu UART Module. Namun, chipKIT Max32 ini mempunyai empat UART ataupun serial. Serial 0 sudah pun digunakan untuk disambungkan kepada software MPIDE dan terdapat tiga lagi untuk di sambungkan dengan alatan lain. Contohnya menggunakan VB Serial Communication yang disambungkan melalui USB-to-UART.

Read more… »

March 27th, 2012  Posted at   Lesson ChipKIT

Penggunaan software MPIDE untuk memprogram chipKIT telah disediakan serial communication. Malah serial communication antara PC/laptop dengan chipKIT memang selalu digunakan untuk melihat data-data di dalam chipKIT. Di bawah adalah contoh serial communication chipKIT.

Read more… »

March 27th, 2012  Posted at   Peribadi
, arrow   |   No Commentsarrow

SKPIC32 yang telah dibeli pun saya masih belum guna lagi, tapi hati saya sudah tidak tertahan lagi untuk memiliki chipKIT Max32 pula. ChipKIT direka mengikut platform Arduino dengan menggunakan PIC32MX795F512 dan kelajuan 80MHz. Di bawah adalah gambar chipKIT Max32.

Read more… »