January 6th, 2012  Posted at   Project PIC

Read more… »

December 29th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   6 Commentsarrow

Stepper Motor Driver adalah board untuk menggerakkan stepper motor selain daripada menggunakan ULN2803. Kelebihan menggunakan stepper motor driver adalah ia boleh digunakan untuk stepper motor yang menggunakan arus yang lebih besar berbanding arus yang boleh di alirkan oleh ULN2803. Di bawah adalah contoh stepper motor driver.

Read more… »

December 28th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   6 Commentsarrow

Stepper Motor adalah motor yang berpusing mengikut step. Kelajuannya boleh dikawal tanpa feedback kepada microcontroller.

Read more… »

December 27th, 2011  Posted at   Project PCB
arrow   |   4 Commentsarrow

Board seven segment ini bersaiz 163mm X 296mm. PCB ini mempunyai dua layer.

Read more… »

December 24th, 2011  Posted at   Pengetahuan Am
arrow   |   2 Commentsarrow

Salah satu Pinguino Board menggunakan PIC18F4550. Board nya boleh dibina sendiri ataupun menggunakan PICuno Board. Di bawah adalah asas skematiknya.

Read more… »