August 24th, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   64 Commentsarrow

LCD (Liquid Crystal Display) adalah satu alat untuk display pelbagai character. Antaranya LCD yang mempunyai dot matrix controller HD44780. HD44780 boleh beroperasi pada 5X8 atau 5X10 dot matrix. LCD ini mempunyai beberapa saiz mengikut bilangan character. Antaranya 16X2 atau 20X4 character. 16X2 character bermakna LCD itu mempunyai 16 character pada line dengan 2 lines. LCD ini mempunyai 16 pins.

Read more… »

August 19th, 2009  Posted at   Lesson PIC

Dot Matrix adalah sejenis display yang seakan-akan 7 Segment. Kelebihannya berbanding 7 Segment adalah Dot Matrix boleh memaparkan lebih banyak character berbanding 7 Segment yang hanya memaparkan nombor. Binaan Dot Matrix adalah seperti sejumlah LED yang disambung secara matrix. Contoh 8X8 Dot Matrix, mempunyai 64 LED di dalam satu set.

Read more… »

August 14th, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   36 Commentsarrow

Keypad adalah satu set button yang disambung secara matrix. Kelebihan menggunakan keypad berbanding menggunakan button biasa adalah keypad memberikan lebih banyak button dan kurang I/O port. Contoh 4X4 keypad, memerlukan 8 port kerana ia disambung secara matrix.

Anda boleh juga membina sambungan sendiri dengan menggunakan push button. Sambungan bagi keypad adalah seperti di bawah.

Read more… »

July 20th, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   22 Commentsarrow

Bagaimana untuk PIC membaca signal dari switch atau push button?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Bagi active low, dalam keadaan biasa port PIC adalah high. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi low.

Manakala bagi active high, dalam keadaan biasa port PIC adalah low. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi high.

Read more… »

July 14th, 2009  Posted at   Umum

Anda sukakan teknologi? Sedar atau tidak sedar, segala keperluan manusia hari ini adalah hasil daripada teknologi. Apa yang kita miliki seperti rumah, kereta, handphone dan sebagainya adalah hasil pembangunan kejuruteraan.

Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.

Mari kita lihat tugas-tugas jurutera dalam bidang masing-masing.

Kejuruteraan elektrik merupakan satu bidang kejuruteraan yang mengkaji dan menggunakan ilmu elektrik, elektronik dan keelektromagnetan.

Read more… »