September 2nd, 2012  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   7 Commentsarrow

Penggunaan keypad tidak terbatas untuk memasukkan nombor sahaja seperti password. Keypad juga boleh diprogram untuk memasukkan text.

Read more… »

August 28th, 2012  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   8 Commentsarrow

EEPROM adalah tempat simpanan data yang perlu disimpan ketika tiada bekalan kuasa. EEPROM di dalam PIC adalah terhad. Misalnya PIC16F887 hanya mempunyai 256 byte EEPROM. Bagi keperluan menggunakan EEPROM yang lebih besar, boleh menggunakan Serial EEPROM daripada Microchip.

Read more… »

August 10th, 2012  Posted at   Project PIC

GSM GPS Tracker 2

Read more… »

August 7th, 2012  Posted at   Project PIC, Project VB

Read more… »

July 24th, 2012  Posted at   Lesson PIC

HT1632 Dot Matrix Board adalah board dot matrix yang menggunakan chip Holtek 1632C. Board dibawah dikeluarkan oleh Sure Electronics.

HT1632 Dot Matrix Board front 2

Read more… »