April 27th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   12 Commentsarrow

SPI adalah singkatan bagi Serial Peripheral Interface menggunakan Master Synchronous Serial Port (MSSP) Module. Address yang terlibat dalam operasi SPI adalah SSPCON, SSPSTAT, SSPBUF and SSPSR.

Read more… »

April 24th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   26 Commentsarrow

GPS adalah singkatan bagi Global Positioning System. GPS Receiver adalah alat yang memberikan maklumat kedudukan dan masa di mana-mana sahaja berada di atas muka bumi.

Read more… »

April 23rd, 2011  Posted at   Project PIC

electronic-dice

Read more… »

April 23rd, 2011  Posted at   Project PIC

electronic-dice

Read more… »

April 19th, 2011  Posted at   Lesson PIC

Sound sensor adalah sensor yang boleh mengesan bunyi. Ianya terdiri daripada mic dan juga circuit untuk menguatkan (amplifier) isyaratnya. Di bawah adalah salah satu sound sensor dengan keluarannya analog.

Read more… »