March 18th, 2012  Posted at   Elektronik

Optocoupler ataupun opto-isolator adalah satu komponen yang boleh mengawal litar elektrik yang lain dengan litar tersebut boleh berasingan dengan litar utama. Ia seolah-olah sama fungsi dengan relay, namun optocoupler mempunyai kelebihan berbentuk IC.

Read more… »

March 14th, 2012  Posted at   Project PIC
, arrow   |   43 Commentsarrow

PIC GSM Mailbox

Read more… »

March 14th, 2012  Posted at   Lesson VB

SMS Sender adalah dengan menggunakan USB GSM Modem dan disambungkan dengan program Visual Basic.

Read more… »

March 13th, 2012  Posted at   Lesson VB

ProgressBar adalah untuk menunjukkan sesuatu proses sedang berlangsung. Ia menunjukkan nilai dalam bentuk bar.

Read more… »

February 29th, 2012  Posted at   Peribadi

Pada 24-26 Februari 2012, telah berlangsungnya pertandingan MURoC di Dewan 2020, Perlis yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP). Ia juga mendapat sponsor daripada Microchip. Pertandingan MURoC 2012 adalah kali ketiga diadakan. Ini adalah cerita MURoC tahun lepas.

Read more… »